เต้นท์นอน สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ

ด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายเกือบทั้งปี เพราะตั้งอยู่เชิงเขาในอำเภอแม่สรวย 
รอบล้อมด้วยต้นไม้ ขนาดใหญ่และคงสภาพของธรรมชาติอย่างแท้จริงไว้ 
จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนเพื่อสุขภาพกายและใจ ดั่งคำที่ว่า 
Back to the nature

นภาดลรีสอร์ท

เป็นรีสอร์ทที่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะให้เป็นสถานที่พักผ่อนตามธรรมชาติอย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่รักธรรมชาติ ที่ต้องการความเงียบสงบไม่วุ่นวายและชอบอากาศเย็นสบายในยามเช้าและยามเย็น เพลิดเพลินกับเสียงนกนานาชนิด บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ

Get in Touch