บรรยากาศ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายเกือบทั้งปี เพราะตั้งอยู่เชิงเขาในอำเภอแม่สรวย รอบล้อมด้วยต้นไม้
ขนาดใหญ่และคงสภาพของธรรมชาติอย่างแท้จริงไว้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อน เพื่อสุขภาพกายและใจ ดั่งคำที่ว่า "Back to the nature"
ติดต่อเรา Email : naphadolresort@hotmail.com
โทร : 081-904-3554 , 081-826-3603

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

ดอยช้าง

ดอยช้าง

ดอยช้าง

ดอยช้าง

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

บรรยากาศ รีสอร์ท

บรรยากาศ รีสอร์ท

บรรยากาศ รีสอร์ท

บรรยากาศ รีสอร์ท

บรรยากาศ รีสอร์ท

บรรยากาศ รีสอร์ท

บรรยากาศ รีสอร์ท

บรรยากาศ รีสอร์ท

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)

วัดแสงแก้วโพธิญาณ (วัดครูบาน้อย)
หน้า: 1 2

นภาดลรีสอร์ท

เป็นรีสอร์ทที่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะให้เป็นสถานที่พักผ่อนตามธรรมชาติอย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่รักธรรมชาติ ที่ต้องการความเงียบสงบไม่วุ่นวายและชอบอากาศเย็นสบายในยามเช้าและยามเย็น เพลิดเพลินกับเสียงนกนานาชนิด บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ

Get in Touch