บรรยากาศ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

ด้วยบรรยากาศที่เย็นสบายเกือบทั้งปี เพราะตั้งอยู่เชิงเขาในอำเภอแม่สรวย รอบล้อมด้วยต้นไม้
ขนาดใหญ่และคงสภาพของธรรมชาติอย่างแท้จริงไว้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อน เพื่อสุขภาพกายและใจ ดั่งคำที่ว่า "Back to the nature"
ติดต่อเรา Email : naphadolresort@hotmail.com
โทร : 081-904-3554 , 081-826-3603

ดอยช้าง

ดอยช้าง
หน้า: 1 2

นภาดลรีสอร์ท

เป็นรีสอร์ทที่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะให้เป็นสถานที่พักผ่อนตามธรรมชาติอย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่รักธรรมชาติ ที่ต้องการความเงียบสงบไม่วุ่นวายและชอบอากาศเย็นสบายในยามเช้าและยามเย็น เพลิดเพลินกับเสียงนกนานาชนิด บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ

Get in Touch